راهنمای کاربری

طرح تاپ در سه بخش برای دانش­ آموختگان مشمول خدمت سربازی که تمایل دارند دوران خدمت سربازی خود را در بنگاه­ های اقتصادی بگذارانند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تمایل دارند پایان­ نامه­ های خود را به­ صورت مسأله ­محور انجام دهند و اعضاء هیئت علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مایلند در قالب طرح پسادکترای صنعتی،  فرصت مطالعاتی در بنگاه­های صنعتی و معدنی، انجام پروژه­های مستقل یا مشترک  فعالیت نمایند، اجرا می­شود.

بنگاه متقاضی: کلیه بنگاه­های فعال خصوصی، عمومی و دولتی دارای مجوز از مراجع  (صنعت، کشاورزی و خدمات)، که تقاضای نیروی انسانی و نیازهای پژوهشی و فناورانه خود را در سامانه تاپ وارد نموده و بر اساس شیوه ­نامه سنجش صلاحیت بنگاه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته شده باشند و تمایل دارند به حداقل یکی از سه حالت زیر اقدام نمایند:

  1. رفع نیاز بنگاه از طریق تعریف پایان­ نامه ­های تحصیلات تکمیلی و حضور دانشجویان در بنگاه در مدت زمان معین.
  2. رفع نیاز بنگاه از طریق حضور اعضاء هیئت علمی دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تعریف پروژه در بنگاه در مدت زمان معین.
  3. به­ کارگیری دانش ­آموختگان مشمول خدمت سربازی در بخش­ های تخصصی و مرتبط.

دانشجوی تاپ: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی کشور در همه رشته‎ها که بر اساس شیوه ­نامه سنجش صلاحیت دانشجو مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تاپ پذیرفته شده باشند.

سرباز تاپ: داوطلبان خدمت دانش‎آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که بر اساس شیوه ­نامه سنجش صلاحیت سرباز مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تاپ پذیرفته شده باشند.

استاد تاپ: اعضاء هیئت علمی دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که مایلند در قالب طرح پسادکترای صنعتی،  فرصت مطالعاتی در بنگاه­ های صنعتی و معدنی، انجام پروژه ­های مستقل یا مشترک  فعالیت نمایند.