ناشر منبع

فراخوان جذب سرباز امریه تاپ در بنگاه های صنعتی و معدنی در استان یزد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح تاپ) با هدف به کارگیری نیروهای متخصص با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در بنگاه های صنعتی و معدنی دارای مجوز از مراجع...

معاون وزیر صمت در دیدار با استاندار ایلام اعلام کرد: ثبت نام 12 هزار واحد در سامانه تاپ/ 4 هزار پرونده درخواست رفع موانع داریم.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت روز سه شنبه مورخ 99/06/11 در دیدار با استاندار ایلام بیان کرد: در سامانه تاپ نزدیک به ۱۲ هزار واحد ثبت نام نموده اند و چهار هزار پرونده درخواست رفع موانع موجود...

بازدید معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت از سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت روز سه شنبه مورخ 99/06/12، از ساختمان در حال تجهیز سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بازدید کرد.

فراخوان جذب سرباز امریه تاپ در بنگاه های صنعتی و معدنی در استان گلستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح تاپ) با هدف به کارگیری نیروهای متخصص با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در بنگاه های صنعتی و معدنی دارای مجوز از مراجع...

فراخوان جذب سرباز امریه تاپ در بنگاه های صنعتی و معدنی در استان خوزستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح تاپ) با هدف بکارگیری نیروهای متخصص با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در بنگاه های صنعتی و معدنی دارای مجوز از مراجع...